Noderīgi

Likumi un citi saistošie noteikumi par mežu:

 • Meža likums – TE!
 • Dabas aizsardzības noteikumi – TE!
 • Aizsargjoslu likums – TE!
 • Meža atjaunošanas noteikumi – TE!
 • Koku ciršanas noteikumi – TE!
 • Meža inventarizācijas noteikumi – TE!
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikumi  – TE!
 • Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu – TE!
 • Administratīvā procesa likums – TE!

 

 • Dabas aizsardzības pārvalde – TE!
 • Valsts meža dienests – TE!
 • Valsts meža dienests (mežu īpašniekiem) – TE!
 • Valsts zemes dienesta nodaļas – TE!
 • a/s Latvijas valsts meži – TE!
 • Īpašumu kadastru informācija – TE!

Kartes:

 • Latvijas ceļu karte – TE!
 • LAD karte – TE!
 • Meliorācijas karte – TE!