Augošo koku uzmērīšana (dastošana)

     Lai uzzinātu precīzu koksnes apjomu (ko izsaka kubikmetros – m3 ) veic katra, cirsmā augošā koka, uzmērīšanu ar speciālu mērinstrumentu – dastmēru. Kā arī veic koku augstumu mērījumus ar augstummēru. Vēlāk iegūtos datus apstrādā ar speciālu datorprogrammu, kas aprēķina konkrētā cirsmā uzmērīto koku apjomu kubikmetros, kā arī parāda iespējamo apaļo sortimentu iznākumu. Iegūtie dati uzrāda kāds koksnes  apjoms ir konkrētajā cirsmā, kas savukārt dod iespēju meža īpašniekam savu plānoto cirsmu pārdot mežizstrādes veicējam par iespējami visaugstāko cenu.