Mežs

     Mežs – ekosistēma kuras galvenais biomasas producents ir kokaudze. Latvijā ir aptuveni 3 milj.ha meži jeb 50% no Latvijas teritorijas. Latvija atrodas mežu zonā, kurā mežs ir “agresīvā” ekosistēma, tas nozīmē, ka citi sauszemes biotopi attīstoties kļūst par mežu. Ar laiku tādas ekosistēmas kā pļavas, purvi un pat kāpas kļūs par mežu, taču liela daļa no mežiem tiek izmantota saimnieciskiem mērķiem – koksnes iegūšanai, ražošanai, līdz ar to, pilnībā atstāt mežu tā dabiskajai attīstībai nebūtu ekonomiski izdevīgi, tādēļ ir nepieciešams mežu mērķtiecīgi kopt un audzēt, vienlaicīgi cenšoties sabalansēt ekoloģisko, sociālo un ekonomisko funkciju. Latvijā meži mēdz būt dažādi- gan ar atšķirīgiem mitruma apstākļiem, gan atšķirīgu augsnes auglīgumu, gan cilvēka ietekmi un meža vecumu, līdz ar to, ar dažādu apsaimniekošanu un mērķi. Atkarībā no klimata un augsnes īpatnībām veidojas meži, kas ir ļoti atšķirīgi pēc izskata, struktūras un bioloģisko procesu rakstura. Mežus pieņemts iedalīt trijās mežu ekoloģiskajās rindās: sausieņu, slapjaiņu un purvaiņu mežos. Bez šīm rindām atsevišķi izdala arī vēl divas cilvēka izveidotas augteņu rindas – āreņus (meži nosusinātās minerālaugsnēs) un kūdreņus (nosusinātās kūdras augsnēs). Mežu ekoloģiskās rindas savukārt iedala meža augšanas apstākļu tipos jeb meža tipos. Mežu tipus var noteikt pēc mežā valdošajām koku sugām, to bonitātes, kā arī pēc zemsedzes sugām un augsnes. Mežu pazinēji pēc augāja var pateikt, kāds audzē ir augsnes sastāvs un mitrums, un otrādi – izrokot augsnes bedri, pat neskatoties uz mežu, speciālists var pateikt, kas te ir par mežu tipu. Šie mežu tipi tad arī nosaka konkrētā meža apsaimniekošanas mērķi un modeli – vai mežs tiks audzēts pamatojoties uz ekonomiskajām interesēm, vai atstāts pildīt ekoloģiskās un sociālās funkcijas. Meža ilgtspējīga apsaimniekošana balstās uz šo, iepriekšminēto, trīs galveno funkciju savstarpēju līdzsvaru un ievērošanu apsaimniekošanas gaitā. Skaists, sakopts un veselīgs mežs ir ne tikai viens no Latvijas dabas lielākajiem lepnumiem, bet arī vērtīgs izejvielu avots un ekoloģijas līdzsvara saglabāšanas pamats mūsu klimata joslā. Lai meža bagātība būtu pieejama vēl daudzām paaudzēm, par to ikdienā ir jārūpējas. Mūsu speciālisti palīdzēs veikt visus nepieciešamos darbus, lai Jūsu mežs kļūtu ne tikai vērtīgāks un bagātāks ar koksnes resursiem, bet arī nodrošinātu ekoloģisko un sociālo funkciju izpildi.

Mežs ir dziesmas un valodas sākums,

Mežs ir cilvēka šūpulis!

(Ā.Elksne)