Konsultācijas mežsaimniecības jautājumos

Savā darbā bieži sastopamies ar jautājumiem:

  1. Kā pareizi izkopt jaunaudzi?
  2. Kad un kam labāk pārdot cirsmu vai īpašumu?
  3. Kādi dokumenti nepieciešami ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai?
  4. Kādi būtu piemērotākie apsaimiekošanas modeļi konkrētajam meža īpašumam?
  5. Ar kādu koku sugu atjaunot izcirtumu?
  6. Kāds būtu optimālais kociņu skaits stādot mežu?
  7. Kā pareizi jāaizpilda veidlapas Valsts meža dienestā?
  8. Kur nopirkt stādus meža atjaunošanai?
  9. Kāds ir minimālais šķērslaukums līdz kuram drīkst izkopt krājas kopšanas cirti?
  10. Kādi meža apsaimniekošanas ierobežojumi ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas parkos, un aizsargjoslās?

u.t.m.l.

     Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem mūsu speciālisti centīsies atbildēt pēc iespējas precīzāk un sniegs visas nepieciešamās zināšanas, lai palīdzētu Jūsu mežu apsaimniekot gan ekonomiski efektīvi gan ekoloģiski atbildīgi, vienlaicīgi nodrošinās visu likumdošanā paredzēto prasību ievērošanu.