Īpašumu robežu atjaunošana

     Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu katram īpašniekam ir pienākums uzturēt savu meža īpašumu robežas kārtībā – atbilstoši Civillikumam. Lai varētu nodrošināt gan mežizstrādi, meža apsaimniekošanu, medību saimniecības apsaimniekošanu, meža inventarizāciju un meža novērtēšanu bez iespējamiem kofliktiem ar pierobežniekiem (kaimiņiem), ir nepieciešams gan periodiski atjaunot (uzturēt atbilstoši likumdošanai) gan, iespējams no jauna ierīkot robežzīmes un robežstigas dabā. Izmantojot precīzus mērinstrumentus mūsu speciālisti spēs veikt iepirkšminētos darbus atbilstošā kvalitātē.