Meža vērtēšana

Meža vērtība (mežaudžu un meža zemes) ir nepieciešama, lai īpašnieks varētu pārdot savu īpašumu, vai saņemt kredītu kredītiestādē pret meža īpašuma ķīlu, vai arī apdrošināt savu mežu, kā arī, lai zinātu sava īpašuma patieso vērtību konkrētajā laika periodā (vai konkrētajā brīdī).

Veicam meža zemju un mežaudžu vērtēšanu gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Mūsu klientu vidū ir gan nekustamo īpašumu kompānijas, gan bankas, gan apdrošināšanas sabiedrības.

Vērtējot mežaudzes un meža zemes, nosakam tirgus vērtību, nākotnes vērtību, kā arī šī brīža ātro pārdošanas vērtību.